Versie datum: 23 februari 2020

Versienummer: 1

1. Algemeen

Edwin Muller Photography ("Bedrijf" of "we" of "ons" of "onze") respecteert de privacy van zijn gebruikers ("gebruiker" of "je" of "jou") die zijn website geplaatst op edwinmullerphotography.com gebruiken, inclusief andere vormen van media, mediakanalen, mobiele website of mobiele applicatie hiermee verbonden (samengevat, de "Website"). Het volgende privacy beleid ("Privacy Beleid") is ontworpen om je, als gebruiker van de Website, te informeren over het soort informatie dat Bedrijf mogelijk verzameld over of verkrijgt van jou in verband met jouw gebruik van de Website. Het is ook de intentie om de omstandigheid te verklaren waaronder Bedrijf deze informatie gebruikt en deelt, alsook jouw rechten in relatie tot deze informatie. Wijzigingen op dit beleid worden besproken aan het einde van dit document. Echter, elke keer dat je de Website gebruikt, is de actuele versie van het Privacy Beleid van toepassing. Derhalve, bij elk gebruik van de Website dien je datum en versienummer van dit Privacy Beleid te controleren (welke je bovenaan het document kunt vinden) en je vergewissen van alle aangebrachte wijzigingen sinds de laatste keer dat je de website gebruikte.

Door de Website te gebruiken, geef je toestemming voor het overbrengen en gebruik van je gegevens in overstemming met dit Privacy Beleid. Daarnaast stem je ermee in je aan alle wet- en regelgeving te houden omtrent je gebruik van de Website en je overeenkomsten met ons. Alle personen die de website gebruiken vanuit een rechtsgebied waar wet- en regelgeving van toepassing is op het gebruik van internet, inclusief het verzamelen van persoonlijke gegevens, gebruik en openbaring, mogen uitsluitend gebruik maken van de Website op een wijze die toegestaan is in hun rechtsgebied.

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN OF TOEGANG TE NEMEN TOT DE WEBSITE, ACCEPTEER JE DE VOORWAARDEN ZOALS BESCHREVEN IN DIT PRIVACY BELEID.

 

2. Kinderen

Wij verzamelen of onderhouden niet bewust persoonlijke informatie van personen onder de leeftijd van 13 jaar, tenzij of behalve zoals wettelijk toegestaan. Elke persoon die persoonlijke informatie aanlevert via de Website wordt geacht 13 jaar of ouder te zijn.

 

3. Verzamelen, gebruik en openbaring van Niet-persoonlijk-identificeerbare gegevens.

Gebruikers van de Website in het algemeen: "Niet-persoonlijk-identificeerbare gegevens" zijn gegevens die , zonder de hulp van aanvullende gegevens, niet direct kan worden herleid tot een specifieke persoon. "Persoonlijk-identificeerbare gegevens" daarentegen, zijn gegevens zoals naam en email adres, welke zonder meer direct kunnen worden herleid tot een specifieke persoon. Zoals de meeste website beheerders, verzamelt Bedrijf Niet-persoonlijk-identificeerbare gegevens van gebruikers van de Website van de soort die webbrowsers, afhankelijk van hun instellingen, beschikbaar maken. Deze gegevens omvatten onder andere het IP adres, besturingssysteem en type webbrowser van de gebruiker en de websites die de gebruiker direct voor het bezoek aan en direct na het verlaten van de Website heeft bezocht. Hoewel deze gegevens niet persoonlijk identificeerbaar zijn, is het voor Bedrijf mogelijk om uit van het IP adres af te leiden welke Internet Service Provider (ISP) een gebruiker heeft en wat de geografische locatie van het aansluitpunt van de bezoeker is, alsmede andere statistische gegevens. Bedrijf analyseert Niet-persoonlijk-identificeerbare gegevens die het verzamelt van gebruikers van de Website om Bedrijf beter te helpen begrijpen hoe de Website gebruikt wordt. Door patronen en trends in het gebruik te identificeren, is Bedrijf beter in staat het ontwerp van de Website aan te passen om de gebruikerservaring te verbeteren, zowel in gebruiksgemak als in inhoud. 

Web Cookies: Een "Web Cookie" is een reeks informatie die je een unieke identificatie aanwijst die een website opslaat op de computer van een gebruiker en die de web browser aanbiedt aan de website elke keer als de gebruiker een verzoek indient bij de website. Bedrijf gebruikt Web Cookies om te volgen welke pagina's een Gebruikers bezoekt tijdens sessie op de Website, zowel om Bedrijf in staat te stellen de gebruikerservaring te verbeteren als om Bedrijf inzicht te geven hoe de Website wordt gebruikt. Zoals met andere Niet-persoonlijk-identificeerbare gegevens die verzamelt worden van de gebruikers van de Website kan Bedrijf de met behulp van Web Cookies verzamelde gegevens in samengevoegd formaat openbaren, met als doel Bedrijf, zijn partners en anderen beter te laten begrijpen hoe de Website gebruikt wordt. De Web Cookies kunnen ook herkend worden als je andere websites bezoekt om advertenties van Bedrijf of zijn partners te kunnen tonen. WEBSITE GEBRUIKERS DIE GEEN WEB COOKIES OP HUN COMPUTER GEPLAATST WENSEN TE HEBBEN MOETEN HUN BROWSER ZODANIG INSTELLEN DAT DEZE GEEN WEB COOKIES ACCEPTEERT, ALVORENS ZIJ DE WEBSITE BEZOEKEN, MET HET BEGRIP DAT BEPAALDE ONDERDELEN VAN DE WEBSITE MOGELIJK NIET NAAR BEHOREN FUNCTIONEREN ZONDER HET GEBRUIK VAN WEB COOKIES. GEBRUIKERS VAN DE WEBSITE DIE WEB COOKIES WEIGEREN AANVAARDEN ALLE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ELK VERLIES VAN FUNCTIONALITEIT.

Analytics: Wij kunnen gebruik maken van een derde partij, waaronder Google, die first-party cookies (zoals de Google Analytics cookie) en third-party cookies (zoals de DoubleClick cookie) samen gebruiken om een analytische service te kunnen leveren, informeren, optimaliseren en advertenties te kunnen tonen gebaseerd op je eerdere activiteit op onze websites en applicaties, inclusief Google Analytics for Display Advertising. Deze partijen kunnen Web Cookies, Web Beacons en andere technologieën gebruiken om gegevens te verzamelen over je gebruik van de Website, onze services en andere websites, waaronder je IP adres, webbrowser, bekeken pagina's, tijd die besteed is op pagina's, links waarop geklikt is en informatie over conversie. Deze informatie kan gebruikt worden door ons en anderen om, onder andere, data te verzamelen en analyseren, de populariteit van bepaalde inhoud te bepalen, advertenties en inhoud te tonen op je interesses op onze services en andere websites en om je online activiteiten beter te begrijpen. Als je niet wilt dat er informatie wordt verzameld door Google Analytics kun je opt-out installeren in je webbrowser (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/) en/of je uitschrijven van Google Analytics for Display Advertising of het Google Display Network. Je kunt dit doen door Google's Ads Settings (www.google.com/settings/ads) te gebruiken. Voor meer informatie over interesse-gebaseerde advertenties, of het uitschrijven van gebruik van informatie over je internetgebruik voor gebruik in gedragsbepaalde advertenties, bezoek www.aboutads.info/choices.

Samengevoegde en Niet-persoonlijk-identificeerbare gegevens: Wij kunnen samengevoegde en Niet-persoonlijk-identificeerbare gegevens die we verzamelen onder de bovengenoemde omstandigheden delen. We kunnen het ook delen met derde partijen en partners om gerichte advertenties te kunnen tonen op onze Website en die van onze partners. Mogelijk worden Niet-persoonlijk-identificeerbare gegevens die we verzamelen gecombineerd met aanvullende Niet-persoonlijk-identificeerbare gegevens die van andere bronnen komen. Mogelijk worden ook samengevoegde gegevens gedeeld met derde partijen, waaronder adviseurs, adverteerders en investeerders, met als doel een algemene zakelijke analyse uit te kunnen voeren. Wij kunnen onze adverteerders bijvoorbeeld vertellen hoeveel bezoekers onze website heeft en wat de meest populaire onderdelen zijn. Deze informatie bevat geen Persoonlijk-identificeerbare gegevens en kan gebruikt worden om inhoud en services te ontwikkelen waarvan we hopen dat jioj en andere gebruikers het interessant vinden en om gericht advertenties en inhoud te kunnen tonen.

 

4. Contact formulier: Persoonlijk-identificeerbare gegevens

Bij gebruik van het contact formulier, worden Persoonlijk-identificeerbare gegevens verstuurd naar Bedrijf. Bedrijf verklaart dat geen van deze gegevens zullen worden gedeeld met enig ander bedrijf voor marketing of advertentie doeleinden, met uitzondering van hetgeen genoemd onder punt 5. Het enige doel van het verzamelen van deze gegevens is om het mogelijk te maken te reageren op de vraag, verzoek of opmerking die door de gebruiker is ingediend bij Bedrijf.

 

5. Openbaring door Bedrijf: Bedrijf zal gegevens delen onder de volgende omstandigheden:

Bij wet of om rechten te beschermen. Wanneer wij geloven dat het gepast is gegevens te delen in verband met pogingen om onderzoek te doen naar, voorkomen van, of enige andere actie ten aanzien van illegale activiteiten, verdenking van fraude, of andere overtredingen; om de rechten, het bezit en de veiligheid van Bedrijf, zijn gebruikers, werknemers en anderen te beschermen en beveiligen; om te voldoen aan van toepassing zijnde wetgeving of mee te werken met de wetgever; of om onze gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten of beleid toe te kunnen passen, in reactie op een dagvaarding of vergelijkbaar verzoek, een gerechtelijk bevel, of een verzoek voor medewerking van de politie of een ander overheidsorgaan; om onze rechten te kunnen vaststellen of uitvoeren; om ons te kunnen verdedigen tegen wettelijke claims; of zoals anders bij wet vereist. In dergelijke gevallen kunnen we elk juridisch bezwaar of recht dat ons ter beschikking staat, intrekken of ervan afzien.
Externe dienstverleners. Mogelijk delen we je gegevens met externe dienstverleners die ons een dienst verlenen. Deze diensten kunnen omvatten het verwerken van bestellingen, klantenservice verlenen, bedrijfs- en verkoopanalyses uitvoeren, functioneel onderhoud aan de Website, en het ondersteunen van wedstrijden, verlotingen, enquêtes of andere functionaliteiten die we via de Website aanbieden.
Zakelijke overdracht; Faillissement. Bedrijf behoud zich het recht voor al je gegevens die het in bezit heeft over te dragen aan een opvolgende organisatie in het geval van een fusie, overname, faillissement, of andere verkoop het gehele of gedeeltelijke bedrijf. Buiten het geval van een door de rechtbank uitgesproken faillissement, blijven het gebruik en openbaring van al je gegevens gedekt door dit Privacy Beleid, of een nieuw Privacy Beleid als je hiervan op de hoogte bent gesteld en je de mogelijk is geboden om deze expliciet niet te accepteren. Alle gegevens die ingediend of verzameld zijn nadat een overgang heeft plaatsgevonden daarentegen, kunnen vallen onder een nieuw Privacy Beleid dat is ingesteld door de opvolgende organisatie.

 

6. Het verzamelen door en gebruik van gegevens door derde partijen in het algemeen.

Bedrijf bezit noch heeft controle over de websites van derde partijen die bereikbaar zijn via deze Website. Derhalve is dit Privacy Beleid niet van toepassing op de gegevens die aangeleverd zijn aan of verzameld zijn door de derde partijen die deze beheren. Voordat een derde partij bezocht wordt, of een applicatie van een derde partij gebruikt wordt, dan wel door op een link op de Website te gebruiken, direct op de Website, of op enige andere wijze, en voordat er persoonlijke gegevens geleverd worden aan zo een derde partij, moeten gebruikers zich informeren over het Privacy Beleid en praktijken (indien van toepassing) van de derde partij die verantwoordelijk is voor die website of applicatie, en moeten naar eigen inzicht de nodige maatregelen nemen om hun privacy te beschermen.

 

7. Beveiliging.

Wij nemen de beveiliging van jouw gegevens serieus en gebruiken de redelijk te achten elektronische, persoonlijke en fysieke maatregelen om ze beschermen tegen verlies, diefstal, wijziging of misbruik. Echter, wees ervan bewust dat zelfs de beste beveiligingsmaatregelen niet alle risico's kunnen uitsluiten. Wij kunnen niet garanderen dat uitsluitend geautoriseerde personen je gegevens zullen inzien. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige omzeiling van de privacy instellingen of beveiligingsmaatregelen door een derde partij.

 

8. Wijzigingen aan het Privacy Beleid.

Bedrijf mag, naar eigen inzicht, van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in dit Privacy Beleid. Elke en alle wijziging aan het Privacy Beleid van Bedrijf worden weergegeven op deze pagina en de datum waarop een nieuwe versie wordt geplaatst wordt genoemd bovenaan deze pagina.

 

9. Niet-volgen beleid.

Onze website reageert niet op "Do Not Track" signalen of mechanismen.